Despre noi

OAMGMAMR este organismul de reglementare a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical pe teritoriul României, conform OUG nr. 144/2008, secţiunea 1, articolul 4,: „Controlul şi supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, sunt realizate de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumite în continuare autorităţi competente române”

Rolul fundamental al OAMGMAMR filiala Cluj este de a acţiona pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical/moaşă, de a promova o nouă imagine a asistentului medical/moaşei în rândul societăţii, de a asigura calitatea îngrijirilor de sănătate acordate de asistenţii medicali şi, nu în ultimul rând, siguranţa pacienţilor.


Un deziderat dintotdeauna al asistenţilor medicali - autonomia profesională - este un obiectiv realizabil în condiţiile în care educaţia de bază a asistenţilor medicali se realizează prin studii superioare de lungă durată, iar procesul de educaţie medicală continuă s-a dezvoltat permanent în ultimii ani.
Filiala Cluj a OAMGMAMR a fost înfiinţată în anul 1994 sub denumirea de Colegiul Asistenţilor Medicali din România - CAMR.

Adevărata lansare a fost în anul 2002, când a fost ales un nou Birou al Consiliului Judeţean care a înţeles că nu poate fi o organizaţie puternică fără a avea în rândurile sale majoritatea asistenţilor medicali din judeţul Cluj.

Realizările C.A.M.R. au constituit un fundament solid pentru O.A.M.R..

Odată cu înfiintarea O.A.M.R., în viata profesională a asistentului medical s-a deschis o nouă etapă profesională, care s-a dovedit o etapă mai dinamică, generatoare de eficientă si calitate.

În acest sens, filiala Cluj s-a implicat în dezvoltarea profesională a asistenţilor medicali/moaşelor organizând cursuri de educaţie medicală continuă, diferite manifestări ştiinţifice.

Filiala Cluj a fost promotorul cursurilor on-line, cursuri la care au participat asistenţi medicali din toată ţara, cursuri precum “Supravegherea şi prevenirea infecţiilor nozocomiale”, “Atitudinea asistentului medical în urma expunerii accidentale la produse biologice”, “Farmacoterapia antiinfecţioasă, antimicotică, antivirală” şi “Actualităţi în pediatrie”.

Cu toate eforturile Biroului Consiliului Judeţean şi Consliului Judeţean, nu am fi reuşit să ajungem aici fără sprijinul şi suportul celor 7567 de membri ai organizaţiei: un sediu modern, dotat cu săli de curs, bibliotecă, tehnică de ultimă generaţie, sediu cu care fiecare asistent medical/moaşă din judeţul Cluj se mândreşte şi se bucură de avantajele oferite.