Noutati

Verificare credite EMC

17 sep. 2021

Vă anunţăm că linkul "Verifică-ţi creditele EMC" de pe site-ul www.oammr-evidenta.ro nu mai este accesibil. Aveţi posibilitatea de a vă verifica numarul de credite accesând contul dvs. personal de pe platforma naţionlă de cursuri online.

Protocol privind instruirea personalului din farmaciile comunitare și oficinele comunitare rurale implicat în activitatea de testare antigenică rapidă pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 și aprobarea procedurii de instruire

27 mai. 2021

In atenţia asistenţilor de farmacie
Instruire gratuită a personalului din farmacii implicate în activitatea de testare rapidă pentru depistarea infecţiei cu SARS-CoV-2

Colegiul Farmaciștilor din România și Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au încheiat un Protocol de colaborare pentru „organizarea instruirii personalului din farmaciile comunitare și oficinele comunitare rurale, farmaciști și asistenți de farmacie, implicat în activitatea testare antigenică rapidă pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2" in baza Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 644/2021.

Instruirea teoretică și practică a participanţilor se va asigura prin intermediul persoanelor calificate desemnate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj.

Asistenții de farmacie din judeţul Cluj care doresc să urmeze cursurile de instruire vor completa şi depune la sediul OAMGMAMR Filiala Cluj sau vor transmite prin email: web@oammr-cluj.ro Cererea de înscriere (anexată).

Biroul Executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), emite următoarea decizie:
Se aprobă acordarea unui număr de  credite EMC, asistenților medicali din farmaciile comunitare și oficinele comunitare rurale, care participă la cursurile de instruire teoretică și practică de testare antigenică rapidă pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2.

Calendarul organizării cursurilor de instruire va fi anunțat în curând.

Se va anexa:
- Ordinul 644/2021
- Protocolul de colaborare
- Cererea de inscriere

Cursuri online

19 mai. 2021

Începând din 20.05.2020, membrii filialei Cluj se pot înscrie la cursurile online pe platforma națională a OAMGMAMR. Toate cursurile online sunt gratuite.
Pentru înscrieri trebuie să vă creați un cont nou pe platforma națională de cursuri, accesând linkul următor:
emc.oamr.ro/login/index.php

Angajări centre de vaccinare

18 mar. 2021

Stimați colegi,

Prefectura Județului Cluj și Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj vă invită sa să faceți parte din echipele de vaccinare din cadrul Centrelor de vaccinare ale Județului Cluj.
Activitatea medicală a Centrelor de Vaccinare va fi deservită de către asistenți medicali generaliști cu drept de liberă practică și va fi remunerată în baza unui Contract de prestări servicii încheiat cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj pe raza căruia funcționează Centrul de Vaccinare.
Contractul de prestări servicii încheiat în baza Ordinul nr.73/83/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății se va încheia cu asistenții medicali care sunt înregistrați ca persoană fizică independentă, în condițiile legii.
Această activitate NU este condiționată de existența unei relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau de existenta unui contract de munca.
Pentru înscrierea în echipa de vaccinare vă rugăm să vă transmiteți solicitarea la adresa de mail:
cabinetemedicale@dasmclujnapoca.ro sau telefon șef serviciu 0740852689.

ANUNȚ IMPORTANT!!!!!

22 oct. 2020

Având în vedere evoluția nefavorabilă a cazurilor de infectare cu COVID-19, începând cu data de 26.10.2020 activitatea filialei Cluj se va desfășura doar ONLINE.
Recomandările privind limitarea răspândirii infecției provocate de COVID-19 cât și obligația profesională și morală de a preveni infectarea persoanelor cu care intrăm în contact, impun măsuri de precauție atât pentru membrii organizației cât și pentru personalul angajat al OAMGMAMR.
PROCEDURA DE TRANSMITERE ONLINE:
1. Se vor trimite pe adresa web@oammr-cluj.ro, într-un singur email, documentele descrise mai jos;
2. OAMGMAMR filiala Cluj va trimite un email cu valoarea cotizației pe anul 2021 și contul IBAN în care se va plăti cotizația.
3. Asistentul medical va trimite dovada achitării cotizației pe aceeași adresa de email web@oammr-cluj.ro,
4. OAMGMAMR filiala Cluj va elibera Avizul anual pentru anul 2021 și-l va trimite scanat asistentului medical.
La sfârșitul stării de alertă, asistenții medicali vor putea ridica Avizul în original de la sediul OAMGMAMR filiala Cluj.
Comunicarea organizațională va rămâne activă pe canalele dedicate:
• email: web@oammr-cluj.ro
• direct de pe site-ul filialei: www.oamr-cluj.ro secțiunea-Contact
• telefon 0264/532101
în orarul de desfășurare a activității Filialei.
Pentru obținerea avizului anual sunt necesare următoarele condiții: realizarea celor 30 de credite EMC/an și prezentarea următoarelor documente:

Copie xerox a asigurării de malpraxis încheiată pe anul 2021 (sumele minime de asigurare au rămas aceleaşi), perioada asigurată trebuie să fie 01.01.2021 – 31.12.2021. În cazul în care asigurarea nu acoperă întreg anul 2021, puteţi opta pentru suplimentarea perioadei asigurate până la data de 31.12.2021, prin urmare va trebui să prezentaţi copii dupa asigurarea iniţială şi actul adiţional de prelungire.
Dovada exercitării profesiei:
o Extras revisal actualizat cu funcția și salariul de bază.
Sau
o În cazul asistenților medicali care exercită profesia în baza unui contract de prestări servicii cu o unitate sanitară, se vor prezenta cu:
 copia contractului de prestări servicii valabil pe parcursul anului 2021 sau cu adeverinţă de unde să reiasă faptul că işi desfăşoară activitatea pe baza contractului şi în anul 2021
 Persoanele care nu și-au achitat pe parcursul anului 2020 cotizația conform deciziei de impunere de la ANAF pentru anul 2019, vor prezenta si decizia de impunere în vederea regularizării cotizației pe anul 2019.
Dupa caz:
o Pentru schimbarea numelui – copie certificat căsătorie/sentinţă de divorţ, copie carte identitate.
+ Certificatul de membru (CM) în original

o Pentru schimbarea locului de muncă – adeverinţă de angajare în care să se specifice secţia/compartimentul/laboratorul/serviciul în care lucrează, data angajării, copie decizie de încetare de la vechiul loc de muncă (dacă e cazul);

o Pentru modificarea unor date profesionale – copie legalizată diplomă absolvire postliceală/facultate de specialitate în cazul celor care au trecută adeverinţa pe CM, original şi copie xerox simplă adeverinţă grad principal/specializare pentru completare pe CM;
+ Certificatul de membru (CM) în original

o Pentru perioada de neprofesare – adeverință cu perioada CFS-ului pentru 2019-2020, adeverinţă cu data concediului pentru risc maternal, sarcină şi lăuzie, data suspendării contractului de muncă pentru concediul de creştere copil , decizia de revenire, după caz.
Persoanele care au contractul de muncă suspendat pe întreg anul 2021 nu au nevoie de avizul anual.

o Pentru asistenții medicali care profesează și au vârsta peste 65 ani – Certificatul de sănătate fizică şi psihică (Certificat tip A5 – VDRL, ex. psihiatric, adeverinţă de la medicul de familie);

o Pentru asistenții medicali care solicită încetarea suspendării calităţii de membru (pentru revenire din maternitate, CFS, somaj tehnic, etc) - cazierul judiciar în original, certificat de sănătate fizică şi psihică (Certificat tip A5), documente justificative ale exercitării profesiei;
Unitățile sanitare vor depune în continuare documentele prin reprezentantul OAMGMAMR de unitate, iar cei care au depus dosarele pentru avizarea anuală pot să ridice avizele pe 2021 prin reprezentantul OAMGMAMR din unitate sau prin asistenta șefă.
Mulțumim pentru înțelegere!

Politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă

14 oct. 2020

 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2018-octombrie 2019, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”.

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele specifice ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

„Inițiativa identificării valorilor profesiei urmărește o reformă de substanță în domeniu, orientată către performanță și având în centrul ei grija pentru pacient. Empatia, cooperarea și profesionalismul – aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, vor oferi un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală.”, a declarat președintele OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte.

Invităm toți membrii OAMGMAMR să consulte toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului, cât și politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă, accesând https://www.oamr.ro/biblioteca-online/.

Acordarea avizelor anuale pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical -2021

11 sep. 2020

Începând cu 01.10.2020 se vor acorda avizele anuale pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical pentru anul 2021.
În vederea obținerii celor 30 de credite necesare avizării, aveți posibilitatea de a urma la alegere, cursurile gratuite online de pe platforma națională de cursuri, accesând linkul:  emc.oamr.ro/login/index.php
Având în vedere contextul epidemiologic creat de pandemia Covid-19, asistenții medicali din unitățile sanitare private au posibilitatea de a depune actele pentru obținerea Avizului anual pe 2021 online sau la sediul OAMGMAMR Filiala Cluj. Atașat aveți procedura de transmitere online a actelor.
Atașat anexăm documentele necesare avizării si hotărârea nr. 5/11.03.2020 a consiliului național privind eliberarea avizului anual.

Anunt important !!!

06 dec. 2019

 - Începând cu 1 ianuarie 2020 organizarea și desfășurarea de către OAMGMAMR a tuturor cursurilor de educație medicală continuă, se va face fără taxă de participare.
- Excepție fac cursurile de educație medicală continuă organizate pentru asistenții medicali și moașe cu credite restante.
- Pentru organizarea de către OAMGMAMR, a unor cursuri cu prezență la sală, la solicitarea membrilor, se poate percepe taxă de participare în cuantum de maximum 50lei/participant.
- Duplicatele pentru certificatele de membru vor fi eliberate gratuit, taxa de eliberare a duplicatului pentru certificatul de membru a fost eliminată.
- Avizele de liberă practică vor fi eliberate până la 31 martie 2020, a decis Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în ședința din 21 noiembrie 2019.
-Avizul eliberat în perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020 este valabil începând cu 1 ianuarie 2020.
-Membrii OAMGMAMR care solicită avizul anual după data de 31 martie, li se va elibera avizul anual începând cu data solicitării, precizează Consiliul Național.

Pentru mai multe informații va rugam sa accesati urmatorul link: www.oamr.ro/rezultatele-sedintei-consiliului-national-al-oamgmamr/

Adresa sediului. Program.

20 iul. 2010

O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Cluj îşi  desfăşoară activitatea  sediul din Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru, nr. 32.
Program cu publicul: Luni - Joi, între orele 10:00 - 16:00.
Numărul de telefon  – 0264532101.
Numărul de fax -  0264487058.
Adresa de email - web@oammr-cluj.ro