Hotărâri O.A.M.G.M.A.M.R.

Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR sunt obligatorii pentru toţi membrii săi, în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.

Hotărârea nr. 4 din 21.03.2014 privind nereportarea creditelor acumulate în 2014 pe anul 2015.


Hotărârea nr. 11/21.03.2013 a Consiliului National al OAMGMAMR


Hotărârea nr. 10/21.03.2013 a Consiliului Naţional a OAMGMAMR


Hotărârea nr. 8/21.03.2013 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR din data de 21.03.2013.


Hotărâre a Consiliului Naţional al OAMGMAMR din 18 septembrie 2009

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750/4.11.2009.

Hotărârea nr. 26/03.12.2010 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

privind modificarea anexei nr. 6 la Programul Naţional de Pregătire a Infirmierelor.

Hotărârea nr. 24/03.12.2010 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

privind tipărirea şi distribuirea revistei "Ars Medica".

Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR nr. 23 şi nr. 25 din 03.12.2010.

Hotărârea nr. 23/03.12.2010 privind completarea Hotărârii  nr. 21/12.12.2008 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă pentru greşeli în activitatea profesională.
Hotărârea nr.25/03.12.2010 privind exercitarea profesiei de către asistenţii medicali din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică.


Hotărâre nr. 32/11.12.2009 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

privind aprobarea Metodologiei de reatestare  a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalisti, moaşelor şi asistenţilor medicali.

Hotărâre nr. 26/2.12.2010 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

de adoptare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea  activităţii Comisiei Naţionale/Teritoriale de etică şi deontologie.

Hotărârea nr. 12/12.12.2008 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

Hotărârea nr. 10/04.06.2010 a Consiliului Naţional a OAMGMAMR

privind aprobarea Programului Naţional de Pregătire a Infirmierelor

Hotărârea nr. 2/12.03.2010 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru OAMGMAMR.