Cum se obtine certificatul de membru

Asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, Secţiunea 1, Articolul 12 exercită profesia pe baza CERTIFICATULUI DE MEMBRU eliberat şi avizat anual de către Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Actele necesare obţinerii acestui Certificat de membru sunt:

1.Cerere tip *
2.Copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie ( diploma de absolvire, adeverinţa de grad principal, diploma de master în specialitate, certificate de obţinere a unei specializări/competenţe profesionale, etc. )
3.Declaraţie pe proprie răspundere îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 14 si 15 din O.U 144/2008*
4.Certificatul de cazier judiciar (valabil)
5.Certificatul de sănătate fizică şi psihică (Certificat tip A5 –  VDRL, ex. psihiatric, adeverinţă de la medicul de familie)
6.Numărul de credite pe anul precedent.(OAMGMAMR)
7.Asigurare de malpraxis încheiată pe anul în curs – copie xerox (dacă este cazul).
8.Carte de identitate – copie xerox
9.Certificat de căsătorie/sentinţă de divorţ – copie xerox, (dacă este cazul)
10.Jurământul profesional*
11.Autorizaţia de Liberă Practică în original  (dacă este cazul)
12.Adeverinţă de angajare sau copie xerox după cartea de muncă (dacă este cazul).
13.Taxa de înscriere care se plătește la sediu în valoare de 100 lei
14.Declarația pentru protecția datelor cu caracter personal


*Puteţi descărca şi printa formularul tip de cerere, declaraţie, jurământ și declarația pentru protecția datelor: