Certificatul de membru

Certificatul de Membru reprezintă documentul oficial prin care Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România autorizează asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali să-şi practice profesia conform prevederilor OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea OAMGMAMR.

Certificatul de membru are următoarele calităţi:
- Conferă statutul de membru al OAMGMAMR,
- Asigură înregistrarea în Registrul Unic Naţional,
- Acordă numărul unic de înregistrare pentru fiecare asistent, număr unic pe viaţă.
- Este valabil pe întreg teritoriul României, indiferent de judeţul în care a fost eliberat.

Fişa de evidenţă a Certificatului de membru conţine date despre conduita profesională, dezvoltarea profesională şi asigurarea de malpraxis a posesorului.

Nici un asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical nu are dreptul să practice profesia fără a avea Certificatul de Membru însoţit de avizul anual.

După primirea Certificatului de membru, asistentul medical are obligaţia de a anunţa orice modificare survenită în datele cu care figurează în Registrul Naţional Unic al Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România:
1.Schimbarea numelui (căsătorie/divorţ),
2.Schimbarea domiciliului,
3.Modificarea gradului profesional (grad principal),
4.Schimbarea locului de muncă (pe baza adeverinţei de la noul loc de muncă)
5.Obţinerea unei licenţe, specialităţi, comptenţe