Avizul anual

Avizul anual se eliberează şi este obligatoriu  pentru asistenţii care îşi exercită profesia pe teritoriul României.

Avizul anual se obţine pe baza următoarelor documente:

1.Copie a asigurarii de răspundere civilă valabilă pana la 31.12 pentru anul în curs la o valoare minimă a riscului asigurat după cum urmează:

a.pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi , echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 10.000 EURO;

b.pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 4.000 EURO;

c.asistenţii de farmacie care îşi exercită profesia, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 2.000 EURO..

2.Numărul de credite pe anul precedent, număr stabilit de Consiliul Naţional al O.A.M.G.M.A.M.R. - 30.

Asistenţii care lucrează în sistemul sanitar privat vor aduce si extras din REVISAL (Raport per salariat), ştampilat şi semnat,  de la locul de muncă cu salariul de bază pentru calcularea şi achitarea cotizaţiei pe anul pentru care se acordă avizul.

Asistenţii medicali aflaţi în pensie şi care profesează trebuie să achite cotizaţia calculată la salariul minim pe economie pe anul respectiv.

În documentul ataşat se găsec informaţii suplimentare pentru asistenţii medicali care au depasit vârsta de 65 de ani si profesează.