Recunoaşterea calificărilor Diplome obţinute în UE

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoastere a diplomelor, a certificatelor si a titlurilor de asistent medical generalist si de moasa

În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitarile asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, cu privire la accesul la una dintre activitatile profesionale mai sus mentionate, se solutioneaza de catre Ministerul Sanatatii, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.