Certificat de conformitate

RECUNOASTEREA CALIFICARILOR OBTINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistensilor Medicali din România, în calitate de autoritate competenta, întocmeste si eliberareaza documentele (certificate etc) necesare recunoasterii în scop profesional a titlurilor românesti de calificare de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoasterii în scop profesional a titlurilor românesti amintite, însotite de documentele corespunzatoare, se depun la filiala judeteana  a Municipiului Bucuresti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a carui raza teritoriala domiciliaza.

Documentele de recunoastere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR National, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de catre solicitanti de la filiala judeteana a OAMGMAMR la care acestia au depus cererea, personal sau de catre un împuternicit, prin procura notariala.

În vederea informarii persoanelor interesate, pe site-urile filialelor judetene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitantilor pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberarii..