Structura organizatorică

Structura organizatorică internă a OAMGMAMR filiala Cluj este stabilită în conformitate cu Statutul şi Regulamentul de Funcţionare şi Organizare.
OAMGMAMR filiala Cluj este structurată astfel:
Departamentul profesional ştiinţificDana Pianoschi
În cadrul departamentului profesional-ştiinţific îşi desfăşoară activitatea

  • Comisiile pe specialităţi,
  • Compartimentul acreditare, avizare şi evaluare
  • Compartimentul standardizare
Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicaliIoana Cristolţean.
Are rolul de a organiza întreaga activitate privind funcţionarea şi actualizarea permanentă a programului informatic de evidenţă a tuturor membrilor, având 2 domenii mari de aplicaţie:
  • Evidenţa asistenţilor medicali/moaşelor din judeţul Cluj
  • Registrul unic.
Departamentul comunicare şi relaţii internaţionaleNicolaie Sas
Are atât rolul de a stabili contacte şi schimburi de informaţii între OAMGMAMR filiala Cluj şi alte organizaţii, instituţii naţionale şi internaţionale, cât şi rolul de a promova imaginea organizaţiei şi a asistentului medical/moaşei.

Departamentul financiar-contabil
funcţionează sub directa supraveghere şi coordonare a preşedintelui.
Acest departament asigură organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile conform legislaţiei în vigoare, asigură gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul OAMGMAMR filiala Cluj şi asigură elaborarea, fundamentarea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al organizaţiei.

Comisia Judeţeană de Educaţie Medicală ContinuăIoana Cristolţean
Începând cu anul 2004, odată cu implementarea Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă, Comisia Judeţeană E.M.C. a iniţiat demersurile pentru organizarea cursurilor de dezvoltare profesională conform nevoilor de învăţare identificate periodic, la începutul fiecărui an. În cei aproape 6 ani, procesul de educaţie medicală continuă pentru asistenţii medicali/moaşe s-a dezvoltat foarte mult, devenind un proces exhaustiv – acoperind atât toţi asistenţii medicali/moaşele din judeţul Cluj, cât şi toate specialităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Comisia Judeţeană de Etică şi Deontologie Maria Milas - asistent medical principal licenţiat, absolvent al Facultăţii de Drept, master în Management Sanitar. Comisia este constituită din 5 membri şi are rolul de a judeca abaterile săvârşite de membrii OAMGMAMR în exercitarea funcţiei elective şi propune pronunţarea unei sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 144/2008 şi a Statutului OAMGMAMR.

Secretariatul GeneralNicolaie Sas
Are ca domeniu de activitate toate aspectele legate de secretariat, înregistrare şi arhivare, protocol, corespondenţă, aprovizionare.