Noutati

Prelungire condiţia de vechime pentru înscriere examen de grad principal: 31.12.2015

21 sep. 2015

A fost aprobată de către ministrul sănătăţii, prelungirea condiţiei  de vechime de până la 31 decembrie 2015.

Adeverinte grad principal 2013!

07 sep. 2015

Începând cu data de 07.09.2015 şi până în data de 30.11.2015, se eliberează adeverintele definitive de grad principal sesiunea 2013, de la sediul OAMGMAMR filiala Cluj.
Aceste adeverinţe se pot ridica personal de către titular sau cu împuternicire simplă, însoţită de copii xerox ale CI.
Vă aşteptăm!

Examenul pentru obţinerea specializărilor - 2015

24 aug. 2015

În perioada 28.09 – 12.10.2015 Ministerul Sănătăţii organizează şi desfăşoară, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) Examenul pentru obţinerea specializărilor post bază de Laborator, Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Radiologie-imagistică medicală şi Nutriţie şi dietetică de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care au absolvit programele de pregătire organizate în acest sens.

EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL - SESIUNEA 2015!

09 iun. 2015

În perioada 05. 10- 02.11. 2015 va fi organizat examenul de grad principal, sesiunea 2015.
Înscrierea asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali la examen se va face în perioada 05.10 – 22.10.2015.

În perioada 29.10 -30.10.2015, se va desfăşura examenul de grad principal, astfel:
- 29.10.2015 specialitatea Medicină generală
- 30.10.2015 celelalte specialităţi.
Anexat veţi găsi următoarele documente legate de organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal:
1. Calendarul activităţilor legate de examenul de grad principal.
2. Ordinul MS nr. 652 din 21.05.2015 privind aprobarea Normelor precum şi a calendarului de desfăşurare şi organizare a examenului de grad principal sesiunea 2015
3. Ordinul MS nr. 651 din 21.05.2105 privind stabilirea cuantumului sumei de participare, modalitatea de plată a acesteia, precum şi stabilirea categoriilor de cheltuieli ocazionate de desfăşurarea şi organizarea examenului de grad principal.
4.ORDIN Nr. 981 din 10 august 2015, privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015
Tematica si bibliografia pentru examenul de grad principal pot fi gasite la următoarea adresă:
http://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-pentru-examenul-de-grad-principal-sesiunea-2015/

Oferta de cursuri Septembrie - Noiembrie 2015. Cursuri Online.

08 apr. 2015

În perioada Septembrie - Noiembrie 2015 se vor desfăşura cursuri destinate asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din judeţul Cluj, conform ofertei de curs de mai jos.
Pentru cursurile on-line accesaţi  cursuri online - dreapta sus. După ce aţi accesat cursurile on-line, vă rugăm să citiţi Ghidul de înscriere şi participare, înainte de a vă alege cursul  online şi perioada.

Contul în care se poate achita taxa de curs este
RO47 BTRL 0660 1205 9507 2000.

Programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist!

20 ian. 2015

În anul 2014 au apărut 2 documente legislative legate de revalorizarea formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007.

Aveţi mai jos:
Ordinul MEN şi MS nr. 4317/943 din 11.08.2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 01.01.2007.
Ordinul MEN nr. 5114 din 15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului de revalorizare.

Avizul pentru autorizarea exercitării profesiei - 2015.

10 dec. 2014

Avizul pentru autorizarea exercitării profesiei pentru anul 2015 se acordă pe baza următoarelor documente:
- Certificatul de membru în original,
- Copie xerox a asigurării de malpraxis încheiată pe perioada 01.01.2015 - 31.12.2015,
- Extras din Revisal cu salariul de bază pentru calcularea cotizatiei (1% din salariul de bază/lună) - ştampilat şi semnat,
- Numărul de 30 de credite obţinute în anul 2014 pentru cei care au lucrat mai mult de 6 luni în anul 2014.

Adresa sediului. Program.

20 iul. 2010

O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Cluj îşi  desfăşoară activitatea  sediul din Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru, nr. 32.
Program cu publicul: Luni - Joi, între orele 10,00 - 16,00.
Numărul de telefon  – 0264532101.
Numărul de fax -  0264487058.