Noutati

Anunț referitor la organizarea examenului de grad principal

17 sep. 2020

 Vă informăm că demersurile pentru organizarea și derularea examenului de grad principal-sesiunea 2020 se suspendă, acesta urmând a se organiza la o dată la care condițiile de sănătate publică o vor permite.

În prezent, măsura se justifică din următoarele motive:

- creșterea, la nivel național, a numărului de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19;
- dificultatea identificării, în toate filialele, a unor spații corespunzătoare și suficiente pentru organizarea și desfășurarea propriu-zisă a examenului, pentru asigurarea distanței minime obligatorii în sala de examen (spații suplimentare față de anii precedenți, număr suficient de săli de examen, crearea de circuite funcționale speciale pentru accesul și ieșirea din săli de examen a candidaților, a membrilor comisiilor de examen și a supraveghetorilor, gestionarea fluxului de candidați pentru evitarea aglomerării, verificarea temperaturii acestora, etc.);
- necesitatea creșterii numărului de personal necesar pentru organizarea și desfășurarea examenului (colectiv tehnic/colectivul de supraveghere a examenului/responsabili săli/etc.);
- măsuri suplimentare pentru dezinfecția sălilor/spațiilor, înainte și după examen;
- creșterea riscului de îmbolnăviri cu COVID-19 la etapa de depunere și verificare a dosarelor, pentru cei care depun dosarele fizic la sediul filialei;
- creșterea riscului de îmbolnăviri între candidați și membrii comisiilor de supraveghere și corectură a lucrărilor în zilele de desfășurare a examenului.

Acordarea avizelor anuale pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical -2021

11 sep. 2020

Începând cu 01.10.2020 se vor acorda avizele anuale pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical pentru anul 2021.
În vederea obținerii celor 30 de credite necesare avizării, aveți posibilitatea de a urma la alegere, cursurile gratuite online de pe platforma națională de cursuri, accesând linkul:  emc.oamr.ro/login/index.php
Având în vedere contextul epidemiologic creat de pandemia Covid-19, asistenții medicali din unitățile sanitare private au posibilitatea de a depune actele pentru obținerea Avizului anual pe 2021 online sau la sediul OAMGMAMR Filiala Cluj. Atașat aveți procedura de transmitere online a actelor.
Atașat anexăm documentele necesare avizării si hotărârea nr. 5/11.03.2020 a consiliului național privind eliberarea avizului anual.