Noutati

ANUNȚ IMPORTANT!!!!!

22 oct. 2020

Având în vedere evoluția nefavorabilă a cazurilor de infectare cu COVID-19, începând cu data de 26.10.2020 activitatea filialei Cluj se va desfășura doar ONLINE.
Recomandările privind limitarea răspândirii infecției provocate de COVID-19 cât și obligația profesională și morală de a preveni infectarea persoanelor cu care intrăm în contact, impun măsuri de precauție atât pentru membrii organizației cât și pentru personalul angajat al OAMGMAMR.
PROCEDURA DE TRANSMITERE ONLINE:
1. Se vor trimite pe adresa web@oammr-cluj.ro, într-un singur email, documentele descrise mai jos;
2. OAMGMAMR filiala Cluj va trimite un email cu valoarea cotizației pe anul 2021 și contul IBAN în care se va plăti cotizația.
3. Asistentul medical va trimite dovada achitării cotizației pe aceeași adresa de email web@oammr-cluj.ro,
4. OAMGMAMR filiala Cluj va elibera Avizul anual pentru anul 2021 și-l va trimite scanat asistentului medical.
La sfârșitul stării de alertă, asistenții medicali vor putea ridica Avizul în original de la sediul OAMGMAMR filiala Cluj.
Comunicarea organizațională va rămâne activă pe canalele dedicate:
• email: web@oammr-cluj.ro
• direct de pe site-ul filialei: www.oamr-cluj.ro secțiunea-Contact
• telefon 0264/532101
în orarul de desfășurare a activității Filialei.
Pentru obținerea avizului anual sunt necesare următoarele condiții: realizarea celor 30 de credite EMC/an și prezentarea următoarelor documente:

Copie xerox a asigurării de malpraxis încheiată pe anul 2021 (sumele minime de asigurare au rămas aceleaşi), perioada asigurată trebuie să fie 01.01.2021 – 31.12.2021. În cazul în care asigurarea nu acoperă întreg anul 2021, puteţi opta pentru suplimentarea perioadei asigurate până la data de 31.12.2021, prin urmare va trebui să prezentaţi copii dupa asigurarea iniţială şi actul adiţional de prelungire.
Dovada exercitării profesiei:
o Extras revisal actualizat cu funcția și salariul de bază.
Sau
o În cazul asistenților medicali care exercită profesia în baza unui contract de prestări servicii cu o unitate sanitară, se vor prezenta cu:
 copia contractului de prestări servicii valabil pe parcursul anului 2021 sau cu adeverinţă de unde să reiasă faptul că işi desfăşoară activitatea pe baza contractului şi în anul 2021
 Persoanele care nu și-au achitat pe parcursul anului 2020 cotizația conform deciziei de impunere de la ANAF pentru anul 2019, vor prezenta si decizia de impunere în vederea regularizării cotizației pe anul 2019.
Dupa caz:
o Pentru schimbarea numelui – copie certificat căsătorie/sentinţă de divorţ, copie carte identitate.
+ Certificatul de membru (CM) în original

o Pentru schimbarea locului de muncă – adeverinţă de angajare în care să se specifice secţia/compartimentul/laboratorul/serviciul în care lucrează, data angajării, copie decizie de încetare de la vechiul loc de muncă (dacă e cazul);

o Pentru modificarea unor date profesionale – copie legalizată diplomă absolvire postliceală/facultate de specialitate în cazul celor care au trecută adeverinţa pe CM, original şi copie xerox simplă adeverinţă grad principal/specializare pentru completare pe CM;
+ Certificatul de membru (CM) în original

o Pentru perioada de neprofesare – adeverință cu perioada CFS-ului pentru 2019-2020, adeverinţă cu data concediului pentru risc maternal, sarcină şi lăuzie, data suspendării contractului de muncă pentru concediul de creştere copil , decizia de revenire, după caz.
Persoanele care au contractul de muncă suspendat pe întreg anul 2021 nu au nevoie de avizul anual.

o Pentru asistenții medicali care profesează și au vârsta peste 65 ani – Certificatul de sănătate fizică şi psihică (Certificat tip A5 – VDRL, ex. psihiatric, adeverinţă de la medicul de familie);

o Pentru asistenții medicali care solicită încetarea suspendării calităţii de membru (pentru revenire din maternitate, CFS, somaj tehnic, etc) - cazierul judiciar în original, certificat de sănătate fizică şi psihică (Certificat tip A5), documente justificative ale exercitării profesiei;
Unitățile sanitare vor depune în continuare documentele prin reprezentantul OAMGMAMR de unitate, iar cei care au depus dosarele pentru avizarea anuală pot să ridice avizele pe 2021 prin reprezentantul OAMGMAMR din unitate sau prin asistenta șefă.
Mulțumim pentru înțelegere!

Politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă

14 oct. 2020

 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2018-octombrie 2019, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”.

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele specifice ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

„Inițiativa identificării valorilor profesiei urmărește o reformă de substanță în domeniu, orientată către performanță și având în centrul ei grija pentru pacient. Empatia, cooperarea și profesionalismul – aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, vor oferi un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală.”, a declarat președintele OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte.

Invităm toți membrii OAMGMAMR să consulte toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului, cât și politica publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă, accesând https://www.oamr.ro/biblioteca-online/.