Noutati

“Zilele clujene ale asistenților medicali”

21 oct. 2019

   Mulțumesc tuturor participanților, universitari, asistenți medicali pentru participarea la Conferința “Zilele clujene ale asistenților medicali” din 17-18.10.2019.
   Credem că această conferință a fost un real succes și asta datorită dumneavoastră, fapt pentru care în numele Biroului Consiliului Județean Cluj șl a Comitetului de organizare a conferinței, vă mulțumesc.

                                   Președinte
                                  EMIL BUIGA

Anunt important!!!

11 oct. 2019

Având în vedere că în zilele de 17-18.10.2019 are loc Conferința “Zilele clujene ale asistentului medical”, la sediul OAMGMAMR Filiala Cluj se vor desfășura numai activitațile comisiei de examen de grad principal.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Derogare pentru examenul de grad principal sesiunea 2019

03 oct. 2019

Vă facem cunoscut că în baza referatului Ministerului Sănătății nr. 54653/02.10.2019, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 05.01.2020 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 lin. (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.
Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.