Noutati

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2017

26 oct. 2017

  • Lista candidaților ADMIȘI/RESPINȘI se va afișa la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Cluj în data de 29.10.2017, ora 9:00 și poate fi vizualizată pana la ora 15:00, precum și în perioada 30.10-01.11.2017, zile destinate primirii și soluționarii contestațiilor.
  • Primirea și soluționarea contestațiilor, transmiterea contestațiilor nesoluționate de către Comisia Locală de Examen către Comisia Centrală de Examen precum și soluționarea contestațiilor de către aceasta se va face în perioada 30.10.2017-01.11.2017.
  • Examenul pentru asistenții medicali generaliști se va susține la Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca, Strada Grigore Alexandrescu, Nr. 26A în data de 02.11.2017.
  • Examenul pentru asistenții medicali de radiologie, farmacie, laborator, balneofizioterapie, moașe se va susține la sediul OAMGMAMR Filiala Cluj-Napoca, Strada Ilie Măcelaru, Nr. 32 în data de 03.11.2017.
  • Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă la ora 08:30 pe baza actului de identitate (B.I./C.I./Pașaport) aflat în termen de valabilitate . Pentru completarea datelor de identitate și a grilelor de răspuns candidații vor folosi numai pastă de culoare albastră.

ANUNȚ IMPORTANT! DEROGAREA DE LA CONDIŢIA DE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL, SESIUNEA 2017

17 oct. 2017

DEROGAREA DE LA CONDIŢIA DE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL,SESIUNEA 2017

În vederea înscrierii candidaţilor la examenul de grad principal- sesiunea 2017, vă facem cunoscut că prin referatul nr. MS nr. 55338/09.10.2017 conducerea Ministerului Sănătăţii a aprobat o derogare de la condiţia de experienţă profesională prevăzută de Ordinul MS nr. 1044/12.09.2016, în sensul aprobării înscrierii la examen a candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani, până la data de 31.12.2017 inclusiv.

Precizăm că, pentru înscrierea la examen candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1044/2016.