Legislatie abrogata

Lege nr. 307 din 28/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004.

Lege nr. 461 din 18/07/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 31/07/2001.

Ordin nr. 66 din 08/02/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregatire postliceala sau medie Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 15/02/2002

Ordin nr. 93 din 05/02/2003 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregatire postliceala sau medie. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 28/02/2003