Hotărâri O.A.M.G.M.A.M.R.

Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR sunt obligatorii pentru toţi membrii săi, în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.

Hotărârea nr. 4 din 21.03.2014 privind nereportarea creditelor acumulate în 2014 pe anul 2015.