Hotărâri O.A.M.G.M.A.M.R.

Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR sunt obligatorii pentru toţi membrii săi, în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.

Hotărârea nr. 26/03.12.2010 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

privind modificarea anexei nr. 6 la Programul Naţional de Pregătire a Infirmierelor.

Hotărârea nr. 24/03.12.2010 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

privind tipărirea şi distribuirea revistei "Ars Medica".

Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR nr. 23 şi nr. 25 din 03.12.2010.

Hotărârea nr. 23/03.12.2010 privind completarea Hotărârii  nr. 21/12.12.2008 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă pentru greşeli în activitatea profesională.
Hotărârea nr.25/03.12.2010 privind exercitarea profesiei de către asistenţii medicali din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică.