Hotărâri O.A.M.G.M.A.M.R.

Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR sunt obligatorii pentru toţi membrii săi, în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.

Hotărâre nr. 32/11.12.2009 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

privind aprobarea Metodologiei de reatestare  a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalisti, moaşelor şi asistenţilor medicali.

Hotărâre nr. 26/2.12.2010 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

de adoptare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea  activităţii Comisiei Naţionale/Teritoriale de etică şi deontologie.

Hotărârea nr. 12/12.12.2008 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

Hotărârea nr. 10/04.06.2010 a Consiliului Naţional a OAMGMAMR

privind aprobarea Programului Naţional de Pregătire a Infirmierelor

Hotărârea nr. 2/12.03.2010 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR

privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru OAMGMAMR.