Legislatia nationala

Legea nr. 78 din 24.06.2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

În Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014, a fost publicată Legea nr. 78 din 24 iunie 2014, privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

ORDIN Nr. 636 din 13 mai 2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor

ORDIN Nr. 636 din 13 mai 2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor /infirmierelor de către furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Hotărârea nr. 497 din 26.05.2010, emisă de Guvernul României

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

ORDIN Nr. 547 din 26 mai 2010

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 370 din 4 iunie 2010.

ORDIN Nr. 546 din 26 mai 2010

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. I şi ale art. 9 şi 10 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 370 din 4 iunie 2010.

ORDIN Nr. 467 din 19 mai 2010

pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 370 din 4 iunie 2010.

ORDIN Nr. 1303 din 11 iulie 2008

pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, precum şi a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obţinerii de specializări PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 562 din 25 iulie 2008

ORDIN nr. 760 din 3 aprilie 2007

privind eliberarea actelor de studii postliceale absolvenţilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 . PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 8 mai 2007

LEGEA Nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii

LEGEA Nr. 487 din 11 iulie 2002

Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 589 din  8 august 2002

LEGEA Nr. 46 din 21 ianuarie 2003

Drepturile pacientului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003.

Aceasta Lege o gasiti in documentul atasat mai jos.

LEGEA 272/2004

privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in M. Of. partea I nr. 557/23.06.2004.

Aceasta Lege o gasiti in documentul atasat mai jos.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008

privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 24 noiembrie 2008.

Aceasta Ordonanta o gasiti in documentul atasat mai jos.