Documentaţia necesară

Actele necesare pentru înscrierea la cursul de Reatestare profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor sau asistenţilor medicali de alte specialitaţi, organizat de O.A.M.G.M.A.M.R., filiala Cluj:
- Cerere către OAMGMAMR (formular eliberat la sediul organizaţiei şi pe care il găsiţi anexat);
- C.I. sau B.I - copie xerox ;
- Certificat de căsătorie,sentinţa de divorţ - copie xerox (dacă este cazul);
- Certificatul de membru (dupa caz)
- Copia documentelor de studii care atestă formarea profesională (dupa caz)
- Taxa pentru reatestarea competenței profesionale - 100 lei
- Certificat de sănatate fizică și psihică (certificat medical tip A5 - ex. psihiatric si analize VDRL)
- Copie asigurare malpraxis
- Documente care atestă vechimea în exercitarea profesiei (copie cartea de munca, copie contract individual de muncă,    adeverință angajator, raport REVISAL, etc.).


- Fişa de stagiu ( formular eliberat la sediul organizaţiei).