Documentaţia necesară

Actele necesare pentru înscrierea la cursul de Reatestare profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor sau asistenţilor medicali de alte specialitaţi, organizat de O.A.M.G.M.A.M.R., filiala Cluj:
- Cerere către OAMGMAMR (formular eliberat la sediul organizaţiei şi pe care il găsiţi anexat);
- Diploma de studii - copie xerox ;
- C.I. sau B.I - copie xerox ;
- Certificat de căsătorie,sentinţa de divorţ - copie xerox (dacă este cazul);
- Cartea de munca - copie xerox ( în cazul în care aţi profesat în funcţia de asistent medical);
- Asigurarea de malpraxis;
- Adeverinţă de la medicul de familie (nu este în evidenţă cu boli fizice şi psihice cronice);

- Fişa de stagiu ( formular eliberat la sediul organizaţiei).