OAMGMAMR filiala Cluj acţionează pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical/ moaşă, promovează o nouă imagine a asistentului medical în rândul populaţiei, asigură calitatea îngrijirilor acordate de asistenţi medicali / moaşe şi nu în ultimul rând siguranţa pacienţilor. Mai multe despre noi

Ultimele noutăţi şi evenimente

24 aug. 2015

Examenul pentru obţinerea specializărilor - 2015

În perioada 28.09 – 12.10.2015 Ministerul Sănătăţii organizează şi desfăşoară, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) Examenul pentru obţinerea specializărilor post bază de Laborator, Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Radiologie-imagistică medicală şi Nutriţie şi dietetică de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care au absolvit programele de pregătire organizate în acest sens.
Detalii »

09 iun. 2015

EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL - SESIUNEA 2015!

În perioada 05. 10- 02.11. 2015 va fi organizat examenul de grad principal, sesiunea 2015.
Înscrierea asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali la examen se va face în perioada 05.10 – 22.10.2015.

În perioada 29.10 -30.10.2015, se va desfăşura examenul de grad principal, astfel:
- 29.10.2015 specialitatea Medicină generală
- 30.10.2015 celelalte specialităţi.
Anexat veţi găsi următoarele documente legate de organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal:
1. Calendarul activităţilor legate de examenul de grad principal.
2. Ordinul MS nr. 652 din 21.05.2015 privind aprobarea Normelor precum şi a calendarului de desfăşurare şi organizare a examenului de grad principal sesiunea 2015
3. Ordinul MS nr. 651 din 21.05.2105 privind stabilirea cuantumului sumei de participare, modalitatea de plată a acesteia, precum şi stabilirea categoriilor de cheltuieli ocazionate de desfăşurarea şi organizarea examenului de grad principal.
4.ORDIN Nr. 981 din 10 august 2015, privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015

Detalii »

08 apr. 2015

Oferta de cursuri 2015. Cursuri Online.

În perioada iunie - iulie 2015 se vor desfăşura cursuri destinate asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din judeţul Cluj, conform ofertei de curs de mai jos.
Pentru cursurile on-line accesaţi  cursuri online - dreapta sus. După ce aţi accesat cursurile on-line, vă rugăm să citiţi Ghidul de înscriere şi participare, înainte de a vă alege cursul  online şi perioada.

Contul este RO47 BTRL 0660 1205 9507 2000.
Detalii »

20 ian. 2015

Programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist!

În anul 2014 au apărut 2 documente legislative legate de revalorizarea formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007.

Aveţi mai jos:
Ordinul MEN şi MS nr. 4317/943 din 11.08.2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 01.01.2007.
Ordinul MEN nr. 5114 din 15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului de revalorizare.

Detalii »

10 dec. 2014

Avizul pentru autorizarea exercitării profesiei - 2015.

Avizul pentru autorizarea exercitării profesiei pentru anul 2015 se acordă pe baza următoarelor documente:
- Certificatul de membru în original,
- Copie xerox a asigurării de malpraxis încheiată pe perioada 01.01.2015 - 31.12.2015,
- Extras din Revisal cu salariul de bază pentru calcularea cotizatiei (1% din salariul de bază/lună) - ştampilat şi semnat,
- Numărul de 30 de credite obţinute în anul 2014 pentru cei care au lucrat mai mult de 6 luni în anul 2014.
Detalii »

Toate noutatile