OAMGMAMR filiala Cluj acţionează pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical/ moaşă, promovează o nouă imagine a asistentului medical în rândul populaţiei, asigură calitatea îngrijirilor acordate de asistenţi medicali / moaşe şi nu în ultimul rând siguranţa pacienţilor. Mai multe despre noi

Ultimele noutăţi şi evenimente

20 oct. 2016

Oferta de cursuri. Ghid de înregistrare si participare cursuri ONLINE

În perioada Octombrie- Decembrie 2016 se vor desfăşura atât cursuri online, cât şi cursuri clasice.
Plata cursurilor se poate efectua fie la sediul organizaţiei, fie la banca, în contul RO47BTRL0660 1205 9507 2000.
Anexat veţi găsi oferta de cursuri, care va fi actualiza periodic si Ghidul de înregistrare si participare cursuri pentru cursurile ONLINE.Detalii »

17 oct. 2016

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2016

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2016, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 750/27.09.2016.

Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (Balneofizioterapie și recuperare medicală; Farmacie; Igienă și sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutriție și dietetică; Radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.

Înscrierile la examen se fac în perioada 19.10-07.11.2016, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR, pentru candidații care fac dovada unei experiențe profesionale cumulate de minim  5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare.
În sensul prevederilor legale, prin experiență profesională se întelege exercitarea efectivă a activităților profesionale cu normă întreaga sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză.

 
Anexat veţi găsi anunțul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2016.
Detalii »

07 oct. 2016

CERTIFICATE DE CONFORMITATE/RECOMANDĂRI PENTRU ELIBERARE

 Au fost eliberate Certificatele de conformitate/Recomandările pentru următorii asistenţi medicali:

1. FLOREAN FLORIN IONUŢ
2. PATEROMICHELAKIS SPYRIDON
3. MOLDOVAN ROZALIA IULIANA
4. PRIGOANĂ (căs. HORVATH) LIVIU
5. MORICZI (căs. FULOP) HAJNALKA

Certificatele de conformitate/Recomandările pot fi ridicate de titular pe baza C.I./ Paşaport sau de către persoana împuternicită pe baza procurii notariale şi a C.I./Paşaport.

Programul de ridicare este de Luni- Joi, între orele 10:00-16:00. 
Detalii »

29 sep. 2016

SCRISOARE DESCHISĂ


Asistăm în ultimele zile la o campanie în mediul on-line declanșată de Sindicatul Solidaritatea Sanitară, sub pretextul apărării dreptului asistenților medicali absolvenți de postliceală la echivalarea studiilor.

Sindicatul Solidaritatea Sanitară se erijează în apărătorul acestor drepturi și se arată implicat în această problemă oferind, conform textului petiției “argumente juridice”, care în realitate nu se regăsesc textual, și pune la dispoziția asistenților medicali interesați, informații cu privire la inițiativa legislativă de modificare a Legii nr.1/2011, din care nu reiese în nici un fel implicarea acestui sindicat.

În realitate, plenul Senatului a aprobat trimiterea propunerii legislative la Camera Deputaţilor ca primă Cameră sesizată, http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19718 iar articolul propus spre modificare are următorul format: „În învățământul superior din domeniul medical, universitățile, în baza autonomiei universitare, pot recunoaște, pe baza condițiilor stabilite de Senatul universității, creditele de studii transferabile obținute în învățământul postliceal sanitar.”

Considerăm că transmiterea, în numele mai multor asistenți medicali din toate specialitățile, chiar și elevi ai școlilor postliceale sanitare, de la o singură adresă de mail, a unei petiții prin care solicită OAMGMAMR acordarea unor drepturi, așa cum sunt descrise mai jos, reprezintă o formă mascată de instigare :

Recunoașterea creditelor dobândite în învățământul postliceal;
Recunoașterea competențelor dobândite prin alte tipuri de formare, în urma experienței profesionale și informal ale asistentelor medicale absolvente de postliceală;
Dreptul asistentelor medicale absolvente de postliceală de a-și completa studiile, respectiv competențele, prin intermediul unui program universitar de formare.
Introducerea Echivalării în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și finanțare formării necesare completării studiilor/competențelor prin intermediul fondurilor europene sau de la bugetul de stat.
Introducerea „echivalării salariale” a asistentelor medicale absolvente de postliceală cu asistentele medicale absolvente de studii superioare pentru o perioadă de grație de 5 ani/Eliminarea rupturii dintre salarizarea asistentelor medicale absolvente de postliceală și asistentele medicale absolvente de facultate, conform documentelor deja transmise către instituția dvs.
Îi informăm pe colegii care au elaborat textul petiției că solicitările sunt greșit îndreptate, întrucât OAMGMAMR nu are competențe în formarea de bază, recunoașterea creditelor din formarea de bază, salarizarea personalului medical, iar activitățile organizației profesionale sunt prevăzute în OUG 144/2008, aprobată prin Legea 53/2014 cu modificările și completările ulterioare .

Implicarea și demersurile organizației profesionale în acest domeniu au fost publicate, începând cu data de 14 septembrie 2016 http://www.oamr.ro/informare-cu-privire-la-demersurile-oamgmamr-privind-echivalarea-studiilor/ .

OAMGMAMR a fost de asemenea, implicat in Proiectul “Cadru metodologic privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat studii universitare de licență” , al cărui beneficiar a fost Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice. Obiectivul general al proiectului a constat în elaborarea unui cadru metodologic privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenții medicali care nu au urmat programe de studii universitare de licență. http://echivalarestudiiasistenti.ro/index.php/cadru-metodologic

Viziunea OAMGMAMR este “să fim un organism de reglementare şi reprezentare eficient şi credibil, care acţionează în acord cu principiile excelenţei şi care este continuu adaptat dinamicii schimbărilor societăţii” şi misiunea OAMGMAMR este „susţinerea unei culturi a calităţii în cadrul organizaţiei, care să ducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii practicii şi competenţei profesioniştilor, pentru a asigura dreptul pacienţilor la sănătate”, de aceea invităm organizațiile interesate de susținerea drepturilor asistenților medicali să desfășoare acțiuni bazate pe parteneriate oneste, în care să se acționeze și să se recunoască în mod echitabil activitățile desfășurate în beneficiul membrilor.

În cazul desfășurării unor acțiuni în nume propriu, așa cum este declarată a fi acțiunea Sindicatului Solidaritatea Sanitară, pentru ca rezultatele să le fie recunoscute ca atare, le recomandăm ca acestea să fie realizate fără a impune altor organizații demersuri de implementare, susținere publică și confirmare.

Organizaţia noastră nu susține și nu încurajează acțiuni sub formă de ultimatumuri, agresive, bazate, în realitate, pe informații incorecte și incomplete.

Biroul Executiv al
OAMGMAMRDetalii »

28 sep. 2016

Precizări examen pentru obţinerea specializărilor de Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Igienă şi sănătate publică şi Nutriţie şi dietetică de către asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care au participat la programele de pregătire organizate în acest sens în anul de învăţământ 2015-2016


În perioada 18.10 – 31.10.2016 Ministerul Sănătăţii organizează şi desfăşoară, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), examenul national pentru obţinerea specializărilor de Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Igienă şi sănătate publică şi Nutriţie şi dietetică de către asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care au participat la programele de pregătire organizate în acest sens în anul de învăţământ 2015-2016.

Examenul se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, în mai multe centre universitare de pregătire, printre care și în Cluj-Napoca pentru obținerea următoarelor specializări: Balneo-fizioterapie, Nutriţie şi dietetică, Laborator, Radiologie – imagistică medicală;

Înscrierea se face la Filiala OAMGMAMR din judeţul în care s-a desfășurat programul şi la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) din str. Bodeşti nr. 1, Sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon”), pentru comisiile locale de examen din Bucureşti;

Perioada de înscriere: 04 – 17.10.2016, între orele 10,00 – 14,00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (8-9.10.2016, respectiv 15-16.10.2016);

Dosarele de înscriere se depun de către titular sau de o persoană împuternicită pe baza unei împuterniciri, nelegalizată la notar, dar semnată olograf de titular, însoțită de copia actului de identitate a persoanei împuternicite.

Dosarul de înscriere cuprinde: cerere de înscriere, copie carte identitate, adeverinţa de absolvire a programului de specializare, dovada de plată a taxei de examen, dosar plic.

Desfăşurarea probei practice: 21 – 29.10.2016;
Desfăşurarea probei scrise (test – grilă): 30.10.2016, orele 10.00 – 12.00.
Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen.

Anexat veţi găsi modelul de cerere pentru inscriere la examen si un document cu mai multe informaţii despre examen.

Detalii »

Toate noutatile